top of page

Abordatge multidisciplinari de l'estrès. Ampe

12 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Suriñà Assessors en col·laboració amb el centre FAC us presenta un itinerari formatiu per abordar l'estrès des del vessant nutricional, corporal i d'alliberament psicoterapèutic amb un mètode novador, El mètode TRE
L'itinerari Ampe consisteix en una proposta formativa adreçada a treballadors de l’àmbit sanitari amb el següent objectiu: Facilitar recursos multidisciplinaris per a l’abordatge de l’estrès amb la finalitat d’afavorir l’equilibri del sistema nerviós i la gestió emocional.
Consta de 3 programes.

AUTOGESTIÓ
Gestió d’emocions. Identificar les emocions i l'efecte que tenen, per tal de gestionar-les adequadament, tot considerant el seu impacte.

Docent

Carmen Torrella. Teresa Llisterri. Livia de Perini.

Objectius

MÈTODE TRE. Alliberament tensional
Desenvolupar la connexió entre el cos i la ment.
Conèixer les nostres respostes corporals amb el tremolor neurogènic.
Alliberar bloquejos i tensions del cos. 7
Apoderar-se a poder dissoldre tensions i traumes.

EQUILIBRI NUTRICIONAL. Benestar orgànic
Identificar les “senyals d'alarma” del nostre sistema nerviós. Què et diu el teu cos?
Conèixer els elements nutricionals a tenir en compte en una feina d’alta exigència.
Elaboració de menús equilibrats amb aliments reguladors i beneficiosos.
Adquirir una eina de millora i benestar en el dia a dia millorant el descans i el
confort nutricional del sistema nerviós.

EQUILIBRI CORPORAL. Regular emocions
Adquirir una rutina d’exercicis per a relaxar tot el cos.
Descarregar les tensions acumulades practicant l’automassatge.
Experimentar diferents tècniques de respiració i relaxació per a posar-les en pràctica en el nostre dia a dia, sobretot en els moments més tensos de la jornada.
Renovar l’energia del cos a través de la meditació en moviment.
Aprendre tècniques senzilles de meditació per a calmar la ment.

Programa del curs

Unitat 1. El mètode TRE. Alliberament tensional.
Unitat 2. Equilibri nutricional. Benestar orgànic.
Unitat 3. Equilibri corporal. Regular emocions.

bottom of page