2 Edició. Curs d'Ergonomia postural i relaxació.

Docent: Ainhoa Llona

Hospital Universitari Dr Josep Trueta Girona

Dates: 11 de març de 15:30h a 18:30h, 18 de març de 15:30h a 19:30h, i 19 de març de 15:30h a 18:30h.

Benvolgut/da alumne

En aquest espai trobareu tot el material didàctic relacionat amb la formació, per imprimir o descarregar.​ L'accés a aquest espai està restringuit únicament pels alumnes inscrits en aquesta formació fins a 20 dies posteriors a la finalització del curs.

Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes a travès d'aquest formulari

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En virtut del que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la LSSICE 34/2002, l’informen que les seves dades passen a formar part del sistema de tractament de dades automatitzat titularitat de SURIÑA ASSESSORS,S.L

La finalitat del tractament de les seves dades és la gestió administrativa i execució i desenvolupament de l’activitat docent pròpia SURIÑA ASSESSORS,S.L. Les dades que es sol·liciten són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb què es recullen i mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d'aquella per a la qual han estat cedides excepte que tinguem el seu consentiment exprés i per escrit. Les seves dades seran conservades el temps necessari per dur a terme el serveis sol·licitats i podran ser cedits a qualsevol empresa del grup, però mai a tercers excepte que tinguem el seu consentiment exprés i per escrit

La persona interessada pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició i/o cancel·lació., en els termes establerts per el RGPD i la normativa en vigor, adreçant-se a: Via Augusta, 295. 08017 Barcelona, indicant el dret que vol exercí i una copia del seu DNI.

Ens interesa la teva opinió.
L'estructura del programa i la successió del temari m'ha semblat adient i útil?
En conjunt, els continguts han complert amb les meves expectatives acadèmiques i professionals?
La qualitat docent del curs ha complert les meves expectatives?
Els continguts s'han explicat amb claredat i eficàcia?