DECÀLEG DE LA FORMACIÓ

July 22, 2016

 

CONDICIONS BÀSIQUES PER PRESTAR UNA FORMACIÓ CONTÍNUA DE QUALITAT.

 

La formació contínua del treballador  no ha de ser considerada per l'empresa com una despesa, sinó com una inversió de futur. L'actual situació de societat en un constant canvi, fa que aquella formació obtinguda fa alguns anys, pugui quedar totalment obsoleta si no es fa un reciclatge de caràcter permanent. Si bé aquesta reflexió és avui dia compartida per pràcticament tota la societat, les dificultats  que es troben quan es vol plasmar en el dia a dia, fa que en moltes ocasions sigui impossible complir amb els seus postulats.
A més no és solament imprescindible que tinguem als nostres treballadors permanentment reciclats, donant l'oportunitat que  actualitzin els seus coneixements i milloren les seves habilitats, sinó que incideix de manera molt notable en la pròpia productivitat de l'empresa. És molt important que tinguem en consideració en quines condicions realitzem la formació,


Els Bons formadors són cars, però els dolents ho són encara més” Bob Tarbert.

La formació pot ser plenament transversal, però solament de vegades i sota certs condicionaments. És cert que en els últims anys la Fundació Tripartida per a la Formació ha incidit de manera molt positiva en l'avanç de la capacitació permanent dels nostres treballadors, però per contra ha contribuït a la consideració que la formació té un cost mínim, utilitzant en molts casos la paraula gratuït, la qual cosa de cap manera és cert.


És important que l'empresa a la qual encomanem la formació dels  nostres treballadors sigui especialitzada en el nostre sector, i és imprescindible la realització de cursos específicament creats i dirigits als treballadors una vegada s'ha realitzat previament un coneixement important de l'empresa.


L'empresa de formació té dos clients per igual importants, el Servei de personal que li encarrega el curs, i el propi treballador a qui va dirigida la formació.
En aquest sentit considerem que per a l'execució d'una correcta formació en el lloc de treball és imprescindible complir el següent decàleg:

 

1. L'empresa de formació ha de ser especialista en allò que fa, però a més i sobretot, ha de conèixer en profunditat el sector. És difícil ser especialista en tot. L'oferta formativa no pot seguir sent un catàleg de cursos, la formació és imprescindible que sigui personalitzada.


2. Abans d'iniciar una acció formativa, és imprescindible chequear les necessitats formatives de l'alum