top of page

DECÀLEG DE LA FORMACIÓ


CONDICIONS BÀSIQUES PER PRESTAR UNA FORMACIÓ CONTÍNUA DE QUALITAT.

La formació contínua del treballador no ha de ser considerada per l'empresa com una despesa, sinó com una inversió de futur. L'actual situació de societat en un constant canvi, fa que aquella formació obtinguda fa alguns anys, pugui quedar totalment obsoleta si no es fa un reciclatge de caràcter permanent. Si bé aquesta reflexió és avui dia compartida per pràcticament tota la societat, les dificultats que es troben quan es vol plasmar en el dia a dia, fa que en moltes ocasions sigui impossible complir amb els seus postulats. A més no és solament imprescindible que tinguem als nostres treballadors permanentment reciclats, donant l'oportunitat que actualitzin els seus coneixements i milloren les seves habilitats, sinó que incideix de manera molt notable en la pròpia productivitat de l'empresa. És molt important que tinguem en consideració en quines condicions realitzem la formació, Els Bons formadors són cars, però els dolents ho són encara més” Bob Tarbert. La formació pot ser plenament transversal, però solament de vegades i sota certs condicionaments. És cert que en els últims anys la Fundació Tripartida per a la Formació ha incidit de manera molt positiva en l'avanç de la capacitació permanent dels nostres treballadors, però per contra ha contribuït a la consideració que la formació té un cost mínim, utilitzant en molts casos la paraula gratuït, la qual cosa de cap manera és cert.

És important que l'empresa a la qual encomanem la formació dels nostres treballadors sigui especialitzada en el nostre sector, i és imprescindible la realització de cursos específicament creats i dirigits als treballadors una vegada s'ha realitzat previament un coneixement important de l'empresa.

L'empresa de formació té dos clients per igual importants, el Servei de personal que li encarrega el curs, i el propi treballador a qui va dirigida la formació. En aquest sentit considerem que per a l'execució d'una correcta formació en el lloc de treball és imprescindible complir el següent decàleg:


1. L'empresa de formació ha de ser especialista en allò que fa, però a més i sobretot, ha de conèixer en profunditat el sector. És difícil ser especialista en tot. L'oferta formativa no pot seguir sent un catàleg de cursos, la formació és imprescindible que sigui personalitzada.

2. Abans d'iniciar una acció formativa, és imprescindible chequear les necessitats formatives de l'alumne, tant com les necessitats del lloc de treball incardinat que en l'empresa té. Els vincles amb els responsables de formació són imprescindibles.

3. El docent ha de tenir la deguda experiència i ha de garantir l'èxit. La millora de la formació del professorat sempre és una part substancial de la millora de la pròpia excel·lència de les empreses en les quals actuï. Formació de formadors. L'avantatge competitiu de la formació és la innovació.

4. La formació en el lloc de treball pot ser obligatòria, però és imprescindible que el treballador es comprometi amb la mateixa, i que consideri que li va a aportar beneficis a ell personalment i al seu rol en relació amb l'empresa. Cal invertir temps a explicar perquè es fa un curs de formació i que es pretén amb ell. La motivació comença pel convenciment, quan l'alumne sap el que fa, perquè ho fa, i perquè ho fa, és llavors quan el seu compromís és total.

5. La formació al segle XXI no pot ser avorrida, anodina o repetitiva, la formació ha de mantenir al grup en permanent tensió, el contrari pot considerar-se un fracàs. La bona comunicació multiplica la formació, quan el temps és essencial i l'entorn canvia ràpidament, el bon comunicador és vial.

6. Hem de partir de la premissa que un ensenyament i un aprenentatge millors són crucials per a la competitivitat del nostre país, ja que un personal altament qualificat és molt més eficaç.

7. La formació ha de ser devolutiva, vol això dir que hem de necessàriament establir sistemes per mesurar l'impacte de la mateixa, garantint la seva utilitat en relació amb el lloc de treball. En aquest sentit és important exigir en les accions formatives la garantia en la transferència de coneixements.

8. És aconsellable la participació dels docents en la preparació dels plans generals de formació de la pròpia empresa, la qual cosa garantirà una màxima implicació en l'ulterior desenvolupament de la seva execució. Equips eficaços generen energia positiva.

9. L'empresa de formació pot delegar la impartició de l'activitat docent a un formador, però mai pot delegar la responsabilitat. La responsabilitat mai és delegable.


10. Alianzar l'ús de la tecnologia com a eina de gestió i suport per a la formació.

Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
No hay tags aún.
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page