top of page

Augmenta la teva efectivitat personal i professional

20 hores lectives

Presentació

Aquest curs potencia l'adquisició i desenvolupament
d'una manera de treball focalitzat i proactiu: basat en objectius, prioritats i gestió efectiva de les relacions.
Va dirigit a professionals interessats a millorar la seva eficàcia i eficiència en el dia a dia, per aconseguir els seus objectius i maximitzar els seus resultats

Docent

Judit Serrano Toldrá. Llicenciada en
comunicació i periodisme.

Objectius

Conèixer hàbits específics que permetin desenvolupar-nos d’una forma efectiva i augmentar el rendiment, la
motivació i la satisfacció personal i professional.

Programa del curs

Unitat 1. Innovació i creativitat a la vida diària.
Unitat 2. Comunica't amb eficàcia. Comportament assertiu.
Unitat 3. Augmenta la teva eficàcia en situacions conflictives.
Unitat 4. Tècniques per reduir l'estrès.
Unitat 5. Benestar i equilibri emocional.

bottom of page