September 6, 2016

La formació professional dual, es el conjunt de les accions i iniciatives formatives, mixtes d'ocupació i formació, per tal d'aconseguir la qualificació professional dels treballadors en un regim en d'alternança de l'activitat laboral en una empresa....

July 27, 2016

Cada cop més, treballar en el front oficce dels serveis públics sanitaris, s'està convertint en una activitat de risc. Els efectes de la crisi han generat en molts dels usuaris una sensació de frustració, molt sovint exagerada, que cal combatre. Durant anys, des de Sur...

July 25, 2016

L'activitat física, juntament amb els hàbits saludables, i l'alimentació equilibrada és la base fonamental de la nostra qualitat vital.
La incorrecta ingesta d'aliments pot donar lloc a sobrepès, i a malalties que condueixen  a una pitjor qualitat d...

July 22, 2016

CONDICIONS BÀSIQUES PER PRESTAR UNA FORMACIÓ CONTÍNUA DE QUALITAT.

La formació contínua del treballador  no ha de ser considerada per l'empresa com una despesa, sinó com una inversió de futur. L'actual situació de societat en un constant canvi, fa que aquella formació o...

July 21, 2016

La diversitat cultural és cada cop més freqüent al nostre món actual. I per tant més certa la frase  "el nostre món, és el món".
És necessari i molt especialment en els serveis sanitaris de Catalunya, on hi ha...