top of page

FORMACIÓ PRESENCIAL

Oferim una estructura flexible que ens permet adaptar-nos a les empreses i garantir l’èxit en cada projecte.

 

La nostra oferta formativa està adaptada en base a un estudi previ de les necessitats de formació, tenint en compte tres nivells:

  1.   Necessitats ocupacionals o vinculades directament al lloc de treball.

  2.   Necessitats de l’organització o estratègies.

  3.   Necessitats individuals o associades a persones. 

      Cal destacar que:

  • Orientem la formació als resultats pretesos.

  • Facilitem la transferència d’aprenentatges al lloc de treball.

  • Posem a l’abast un equip de professionals altament qualificats, format per Directors d’Àrees i Equip de Docents. 

  • Dissenyem accions formatives d’acord amb les competències que es volen desenvolupar.

Suriña Assessors en formació,S.L. Carrer dels Vergós, 16. 08017 Barcelona. 93.4593067- 646488211 - surinya@surinya.com

bottom of page