top of page

Solucions en Formació

FORMACIÓ PRESENCIAL

 

Oferim una estructura flexible que ens permet adaptar-nos a les empreses i garantir l’èxit en cada projecte.

 

La nostra oferta formativa està adaptada en base a un estudi previ de les necessitats de formació, tenint en compte tres nivells:

Necessitats ocupacionals o vinculades directament al lloc de treball.

Necessitats de l’organització o estratègies.

Necessitats individuals o associades a persones. 

 

Cal destacar que:

Orientem la formació als resultats pretesos.

Facilitem la transferència d’aprenentatges al lloc de treball.

Posem a l’abast un equip de professionals altament qualificats, format per Directors d’Àrees i Equip de Docents. 

Dissenyem accions formatives d’acord amb les competències que es volen desenvolupar.

bottom of page