top of page

Solucions en Formació

FORMACIÓ EN LÍNIA

 

Els nostres continguts formatius estan elaborats amb la més moderna tecnologia i usant mètodes pedagògicament eficaços.

La plataforma de teleformació, http://plataforma.surinya.com, disposa de servei d'atenció tècnica a l'usuari (SAT) on estan
publicades les instruccions per canviar o habilitar les opcions de configuració en diferents navegadors.

Durant el transcurs de l'acció formativa, l'equip pedagògic s'encarrega bàsicament del suport, seguiment i tutorización dels alumnes inscrits en el projecte o acció formativa, a més de la gestió del material didàctic i de la plataforma.El perfil de l'equip pedagògic es fonamenta en la figura del professor – tutor. Algunes de les seves principals funcions es basen a orientar a l'alumne en el seu estudi, guiar-ho, esclarir els seus dubtes, controlar el nivell de compliment dels objectius d'aprenentatge.

 

El desenvolupament de la formació en línia es realitza amb la participació d'un ampli equip multidisciplinari, que consta amb un equip pedagògic: tutors professionals que, en funció dels objectius del curs, determinen el mètode d'aprenentatge més adequat per a la impartició dels continguts i realitzen un seguiment diari de la progressió de l'alumne al llarg de la formació i d'experts en els continguts d'aprenentatge: tutors especialistes que aporten els coneixements que són transmesos a l'alumne, per aconseguir que aquest abast els objectius d'aprenentatge, ja es tracti de coneixements, destreses, habilitats o actituds. 

 

bottom of page