top of page

FORMACIÓ EN LÍNIA

 

Els nostres continguts formatius estan elaborats amb la més moderna tecnologia i usant mètodes pedagògicament eficaços.

La plataforma de teleformació, http://plataforma.surinya.com, disposa de servei d'atenció tècnica a l'usuari (SAT) on estan
publicades les instruccions per canviar o habilitar les opcions de configuració en diferents navegadors.

Durant el transcurs de l'acció formativa, l'equip pedagògic s'encarrega bàsicament del suport, seguiment i tutorización dels alumnes inscrits en el projecte o acció formativa, a més de la gestió del material didàctic i de la plataforma.El perfil de l'equip pedagògic es fonamenta en la figura del professor – tutor. Algunes de les seves principals funcions es basen a orientar a l'alumne en el seu estudi, guiar-ho, esclarir els seus dubtes, controlar el nivell de compliment dels objectius d'aprenentatge.

 

El desenvolupament de la formació en línia es realitza amb la participació d'un ampli equip multidisciplinari, que consta amb un equip pedagògic: tutors professionals que, en funció dels objectius del curs, determinen el mètode d'aprenentatge més adequat per a la impartició dels continguts i realitzen un seguiment diari de la progressió de l'alumne al llarg de la formació i d'experts en els continguts d'aprenentatge: tutors especialistes que aporten els coneixements que són transmesos a l'alumne, per aconseguir que aquest abast els objectius d'aprenentatge, ja es tracti de coneixements, destreses, habilitats o actituds. 

 

Captura.PNG

ENTENDRE LES DIFERENTS CULTURES PER MILLORAR L'ATENCIÓ AMB L'USUARI

MODALITAT EN LÍNIA

Dintre del món sanitari cada cop és més freqüent la diversitat cultural a la qual s'ha d'atendre. Aquesta atenció cal fer-la preservant al màxim les pautes pròpies de comunicació de ciutadans i ciutadanes procedents de llocs tan diversos com el Magreb, països asiàtics, o de l'Amèrica del sud. De la correcta comunicació no tan sols hi depèn la correcta prestació de serveis a l'usuari, sinó també limitar al màxim la tensió al mateix professional de la sanitat.

igualdad_de_genero.jpg

IGUALTAT EFECTIVA D'HOMES I DONES

MODALITAT EN LÍNIA

El Parlament de Catalunya ha aprovat diferents lleis per tal d'aconseguir la plena igualtat entre homes i dones en els diferents aspectes i activitats social, laboral i familiar.   El coneixement exhaustiu d'ambdues lleis, que són expressió del desenvolupament de l'estatut d'autonomia de Catalunya, així com l'obtenció de tècniques i activitats per tal de posar-les en practica en el lloc de feina, i més concretament en l'àmbit sanitari és el motiu i la raó de ser d'aquest curs.

CONFIDENCIALITAT.PNG

CONFIDENCIALITAT EN L'ÀMBIT SANITÀRI

MODALITAT EN LÍNIA

Coneixement del marc normatiu sobre protecció de dades, a la llum de la publicació i entrada en funcionament del reglament comunitari així com de la Llei Orgànica 3/2018. Analitzar les obligacions que la llei estableix, així com les responsabilitats existents pel seu incompliment. Analitzar de les garanties digitals establertes per la nova Llei Orgànica.

DRET ADMINISTRATIU.jpeg

NOVETATS EN EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU LLEI 39 I 40

MODALITAT EN LÍNIA

Conèixer els principis bàsics del funcionament del nostre dret administratiu. • Parar especial atenció en les diferencies introduïdes per la nova legislació en dret administratiu, llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, i la llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic

LIDERATGE CLINIC.PNG

LIDERATGE CLÍNIC

MODALITAT EN LÍNIA

Conèixer els rols que es desenvolupen en els equips de treball, les claus de la gestió dels conflictes i la negociació per interessos. Analitzar i detectar els conflictes que generen els processos de negociació i comunicació.

augmenta.PNG

AUGMENTA LA TEVA EFECTIVITAT PERSONAL I PROFESSIONAL

MODALITAT EN LÍNIA

Aquest curs potencia l'adquisició i desenvolupament d'una manera de treball focalitzat i proactiu: basat en objectius, prioritats i gestió efectiva de les relacions. Va dirigit a professionals interessats a millorar la seva eficàcia i eficiència en el dia a dia, per aconseguir els seus objectius i maximitzar els seus resultats.

GESTIÓ SANITARIA.JPG

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA SANITÀRI

MODALITAT EN LÍNIA

Es tracta d’un curs on s’analitza en profunditat la realitat del sistema sanitari públic del nostre país, combinant les explicacions tècniques amb els casos pràctics i parant especial atenció a la realitat catalana vers els sistemes dels països que ens envolten.

ACORDS.PNG

ESTABLIR ACORDS. LA NEURONEGOCIACIÓ

MODALITAT EN LÍNIA

La Neuronegociació ens porta d'alguna forma a vincular-la amb el nostre cervell. El funcionament del cervell com a objecte d'estudi i la metodologia com a camí de l'èxit, són les claus de la Neuronegociació.

L'objectiu d'aquesta formació és que els participants puguin adquirir l'habilitat d'observador i de comunicador, detectant les emocions contràries a fi de conèixer com saber què dir i quan fer-ho.

MAPES.PNG

MAPES MENTALS. LA MANERA FÀCIL DE PRENDRE DECISIONS

MODALITAT EN LÍNIA

Els mapes mentals són una eina poderosa per optimitzar els resultats de moltes situacions de la nostra vida professional. En aplicar-los reforcem les habilitats de dirigir projectes, prendre decisions adequades, gestionar el temps de manera més eficient, entre moltes altres aplicacions. Aquest curs ensenya com elaborar i aplicar els mapes mentals al nostre treball.

OFFIM.jpg

OFFIMÀTICA. WORD. EXCEL OUTLOOK. INTERNET

MODALITAT EN LÍNIA

Captura.PNG

MEAL PREAP. ORGANITZACIÓ DINAR AMB CARMANYOLA

MODALITAT EN LÍNIA

El dinar de carmanyola es molt habitual en diversos àmbits laborals, igual que la falta de temps.  El fet de menjar saludable, no té perquè estar relacionat amb passar molt de temps a la cuina. Amb una bona planificació i gestió del temps, podem preparar en una estona, els àpats per a tota la setmana laboral, emmagatzemar-los a la nevera, i cada matí agafar un menú diari per a menjar-lo a la feina.

baixa (2).jpg

NOVETATS EN MATÈRIA DE PRESTACIONS DE SEGURETAT SOCIAL

MODALITAT EN LÍNIA

baixa (1) (1).jpg

CONTENCIÓ EN SITUACIÓ DE CRISI. CONTENCIÓ VERBAL I FÍSICA

MODALITAT EN LÍNIA

La proliferació de comportaments violents contra els professionals de la sanitat és un fenomen preocupant amb independència de la seva freqüència, ja que es produeixen fets extremadament greus que lesionen valors essencials de la persona tals com la seguretat, la integritat física i moral, la llibertat i l’honor.

images (2).jpg

ACOMPANYAMENT AL DOL

MODALITAT EN LÍNIA

“La pèrdua, la mort i el dol”. És ja conegut que la mort i el sofriment han esdevingut el més gran tabú en la nostra societat occidental. Al seu entorn ha anat sorgint una pacte de silenci: són temes que fan nosa. Els valors, les actituds, els sentiments, les accions al voltant del sofriment, la pèrdua, la mort i el dol, són doncs, poc objecte d’estudi si ho comparem amb d’altres dimensions de la realitat humana.

baixa (3).jpg

TÈCNIQUES D'ORGANITZACIÓ EN TELETREBALL

MODALITAT EN LÍNIA

Coneix de manera aplicada i pràctica què és el treball en remot, els diferents enfocaments sobre aquesta qüestió i l'estat actual d'adopció en diferents països i sectors i aprèn a utilitzar eines que simplifiquen la tasca de comunicar-te i coordinar-te de manera remota.

MARC NORMA.PNG

MARC NORMATIU DEL SISTEMA SANITARI CATALÀ

MODALITAT EN LÍNIA

L'actual model sanitari a casa nostra gaudeix, tot i la crisi que hem sofert els darrers anys, d'un prestigi i un reconeixement internacional que el fa un dels més importants del món. La seva capacitat d'incidència a la societat i sobretot el seu àmbit protector i d'accessibilitat al sistema, són factors clau de la bonhomia d'un sistema de protecció.

TEMPS.png

10 EINES EFECTIVES PER APRENDRE A GESTIONAR EL TEMPS

MODALITAT EN LÍNIA

Sovint un dels principals problemes que té qualsevol treballador de les administracions públiques és gestionar adequadament el temps traient el màxim profit i, evitant molestes imprevisions que venen derivades de la incorrecta organització de les tasques. Saber administrar correctament el temps significa que al final del dia obtinguem més de profit d’una manera més planera i optimista.

ERGONOMIA.PNG

ERGONOMIA POSTURAL I RELAXACIÓ

MODALITAT EN LÍNIA

El curs que us presentem té com objectiu general treballar l’adopció teòrica de coneixements que d’ergonomia postural, amb sessions d’exercicis posturals i de relaxació pràctics a seguir.

BULLET JOURNAL.PNG

BULLET JOURNAL. PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ

MODALITAT EN LÍNIA

Aquest curs és un abans i un després en l'organització personal. El Bullet Journal és molt més que una agenda, en un sistema que t'ajuda a organitzar-te molt millor i que s'adapta a totes i cadascuna de les teves necessitats. Hem desenvolupat aquest curs per a explicar el pas a pas d'un mètode d'organització i planificació: El Bullet Journal. Quan tens moltíssimes coses per fer i el dia "només" té 24 hores, buscar un sistema per a organitzar-nos millor i ser eficient es converteix en una autèntica necessitat.

Captura de pantalla 2020-06-01 a las 18.

DRETS I DEURES DEL PERSONAL ESTATUTARI

MODALITAT EN LÍNIA

El present curs vol endinsar-se d’una manera clara i esquemàtica en l’actual funcionament de les relacions laborals existents a l’Institut Català de la Salut en relació amb el seu personal estatutari. L’objectiu és conèixer la normativa i drets del pacient i les novetats que incorporen les Lleis 39/2015 i 40/2015, d'1 d'octubre, que deroguen la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú́.

TRANSPARENCIA.jpg

SISTEMA DE GARANTIES DE LA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN EL DRET A L'ACCÈS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

MODALITAT EN LÍNIA

En els darrers anys s'ha produït una allau normativa en matèria de transparència, àmbits d'incidència fonamental en la gestió de la informació.la llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula les obligacions de publicitat activa (portals de transparència) i el dret d'accés a la informació pública.

covid.jpeg

SUPORT EMOCIONAL PER FER FRONT A LA COVID 19

MODALITAT EN LÍNIA

La situació actual ha augmentat la pressió física i psicològica sobre les i els professionals
de l’àmbit de salut. Les jornades s’han allargat, la intensitat física ha augmentat, l’impacte emocional és més elevat i la sensació de no haver-hi un horitzó agreuja l’estat anímic i físic dels i les professionals. Amb aquest curs volem endinsar-nos en els mecanismes psicològics que activem per fer front a la situació actual i quins són aquells que ens poden ajudar més específicament en aquesta situació.També veurem tot d’eines que ens poden ajudar amb el nostre dia a dia i baixar la pressió laboral a l’hora que veurem com l’equip i l’entorn ens poden ajudar

bioetica.jpg

MODALITAT EN LÍNIA

CONCEPTES FONAMENTALS DE LA BIOÈTICA

Cada vegada és més palès que s’han d’analitzar molts desafiaments ètics i jurídics que susciten l’avançament de la biomedicina en els contextos de les relacions sanitàries i la pràctica clínica. Apareixen nous problemes que necessiten d’una reflexió que ens ajudi a donar i trobar explicacions a diferents dilemes ètics com la necessitat d’informació, l’autonomia dels pacients o acompanyar en el final de la vida. En aquest curs de formació s’invitarà a repensar les bases de la bioètica. Tot des d’una perspectiva teòrica i pràctica

Enfermera y paciente

MODALITAT EN LÍNIA

PROBLEMES BIOÈTICS EN SITUACIONS DE PANDÈMIA. COVID 19

La pandèmia mundial que patim de la COVID-19 ha trastocat i canviat d’una forma insospitada la nostra forma de vida. El sorgiment i patiment d’aquesta nova malaltia generada pel virus SARS-CoV-2 ens ha col·locat en un escenari d’implicacions econòmiques, socials i sanitàries desconegudes fins ara. En aquesta situació d’emergència sanitària trobem molts problemes d’ètica assistencial que necessiten d’una reflexió social. En aquest curs analitzarem algunes qüestions bioètiques que trobem implicades amb la pandèmia, reflexionant sobre temes com la presa de decisions en un context d’escassetat, privacitat o necessitat de tractament

CIBERSEGURETAT.PNG

PROTECCIÓ DE DADES I CIBERSEGURETAT EN L'ÀMBIT SANITARI

MODALITAT EN LÍNIA

L’aprovació de la nova llei Orgànica 3/2018 que adapta la normativa del nostre país, al reglament europeu de Protecció de Dades, introduint un tractament diferenciat pel que fa a les garanties digitals juntament amb un mòdul de ciberseguretat específic, on el participant coneixerà les mesures de seguretat aplicables a la protecció de dades de caràcter personal i els requeriments de seguretat i les amenaces més habituals als sistemes d'informació. També treballarem els diferents conceptes sobre programari nociu i veurem la gestió segura de comunicacions, carpetes i altres recursos compartits. El seu coneixement, la protecció de les dades, i el risc que pot comportar l’incompliment de la normativa fa especialment necessari el seu coneixement pràctic en l’entorn sanitari. El curs està especialment dissenyat per professionals al servei de l’Institut català de la Salut.

MILLORA REDACCIÓ.png

MODALITAT EN LÍNIA

MILLORA EN LA REDACCIÓ MITJANÇANT EL CORREU ELECTRÒNIC

En la present formació, l’objectiu és conèixer els elements que intervenen en la comunicació
mitjançant el correu electrònic, adequar el to i el registre, redactar correus electrònics amb un alt
grau d’eficàcia comunicativa, comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió
i introduir-hi les esmenes corresponents. L’alumne finalitzat el curs disposarà d’una comunicació
corporativa de qualitat per poder redactar mitjançant el correu electrònic

RESOLUCIÓ CONFLICTES.JPG

MODALITAT EN LÍNIA

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN L'ATENCIÓ A L'USUARI EXTERN I INTERN

Un enfocament inadequat d’un conflicte en la seva gestió i resolució, poden suposar un
gran dany per a les persones, fent impossible la convivència entre grups.
No obstant això, quan s'enfoquen de la forma adequada, poden ser una eina afavoridora
del creixement personal i grupal, de millora i ens ajudarà a superar els obstacles i a
enfortir les nostres relacions tant amb l’usuari intern com amb l’extern

       DRET ADMINISTRATIU

MODALITAT EN LÍNIA

50 HORES

  • U1. Introducció al Dret Administratiu.

  • U2. Organització de l'Administració Pública.

  • U3. Acte Administratiu.

  • U4. Procediment Administratiu.

  • U5. Terminis i Recursos Administratius.

derecho-administrativo_provisional.jpg

Missatge enviat. En breu ens posarem en contacte.

Suriña Assessors en formació,S.L. Carrer dels Vergós, 16. 08017 Barcelona. 93.4593067- 646488211 - surinya@surinya.com

bottom of page