top of page
Proveïdor de formació a l'Institut Català de la Salut. 

Som proveïdors de l’Institut Català de la Salut, des de fa 12 anys. Al llarg de tot aquest temps hem participat en els plans formatius, tant dels centres d’atenció primària com dels serveis hospitalaris. La nostra força resideix en la formació ben feta i adaptada plenament a les necessitats del centre. Per a nosaltres la formació transversal en sanitat és la nostra primera expertesa de la qual aprenem conjuntament amb els nostres clients, dia a dia plantejant la formació de manera conjunta.

Proveïdor de formació Barcelona Activa

Estem realitzant sessions dirigides a professionals que volen aprendre conceptes generals de fiscalitat per a millorar les seves competències i aplicar-les al seu negoci. Són formacions pensades bàsicament per emprenedors que volen constituir una societat i han d'escollir quina és la millor opció o coneixer els impostos més bàsics d'una societat de capital, les principals obligacions fiscals i retencions que té o tindràn les empreses, així com quines fórmula és millor per a obtenir un rendiment monetari de l'empresa (nòmines o dividends).

Consell Català de formació Continuada en

Professions Sanitàries. 

Sol·licitud d'acreditacions d'accions formatives com entitat organitzadora.

Mitjançant el Consell Català de formació Continuada en

Professions Sanitàries. sol·licitem l'acreditació d'accions formatives com a entitat organitzadora.

Anàlisis de la necessitat Preparació del projecte. Documentació; Requisits.; Sol·licitud d'acreditació de l'activitat de formació. Coordinació i seguiment de la formació

Mitjançant l'ordre EMO/ 218/2015 de 16 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores dels programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, a Suriña Assessors participa en la realització de cursos totalment subvencionats  en la linia tranversals per modalitat de teleformació.

Sol·licitud d'accions subvencionades pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya
Entitat organitzadora i centre homologat per la impartició de cursos .

Oferim als nostres clients la possibilitat de que la formació que realitzin amb nosaltres sigui totalment bonificada mitjançant els crèdits que la Fundació tripartita disposa per les empreses i per tant oferim a les nostres empreses la tramitació administrativa de les bonificacions als cursos realitzats amb nosaltres.Aquesta modalitat de bonificació permet formar els treballadors, bonificant els costos de formació amb càrrec a les quotes de cotització de la Seguretat Social a través de la Fundación Tripartita. Anualment s'assigna a les empreses una quantia en concepte de crèdit de formació amb l'objectiu de realitzar accions formatives dirigides a la millora de la qualitat, de les capacitats i competències professionals dels seus treballadors. Un cop realitzada la formació, la despesa serà deduïda dels butlletins mensuals de cotització a la Seguretat Social (TC1) de l'empresa formada.

Elaboració de plans de formació
 

Els nostres principals objectius  en l'elaboració dels plans de formació, són capacitar i actualitzar la formació dels treballadors i treballadores per tal que desenvolupin eficaçment les funcions del seu lloc de treball.

Per tal de conèixer les necessitats formatives que impulsen les activitats  formatives  desenvolupem un procés de detecció de necessitats permanent segons la metodologia següent: Reunions de treball amb els responsables de formació de les empreses associades a Constcat per definir les necessitats formatives dels seus equips.

Les necessitats detectades segons aquest procediment s'analitzen i son valorades en funció de la seva adaptació als objectius, així com de la seva viabilitat.

Acreditació del SEPE per certificats de professionalitat

Disposem de l'acreditació nº 8000000539 per la impartició en modalitat de teleformació especialitats adreçades a l'obtenció de certificats de professionalitat.

 

ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client.

A Suriña Assessors estem homologats pel SEPE per impartir la formació derivada dels contractes de formació.

bottom of page