top of page

CÀPSULA FORMATIVA

La modalitat de càpsula és una forma d’adaptar el contingut del curs a les circumstancies actuals de cada cas.

Permet encarar la formació d’un tema de forma ràpida i efectiva amb una metodologia bàsicament pràctica.

L’estudi de casos pràctics amb el seguiment d’un professor i la participació de la resta d’alumnes del curs permet solucionar de forma autònoma qualsevol dubte plantejat durant les sessions.

 

Suriña Assessors en formació,S.L. Carrer dels Vergós, 16. 08017 Barcelona. 93.4593067- 646488211 - surinya@surinya.com

bottom of page