top of page

Comunicació assertiva

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

A la vida professional les habilitats comunicatives tenen un paper molt important tant en el
desenvolupament de les tasques quotidianes (eficàcia i eficiència) com en la qualitat del clima laboral i en la construcció d’equips de treball. Aquest curs proposa millorar l’estil propi de comunicació dels participants, basant-se en la retroalimentació i en la relació amb la resta de companys de l’empresa.

Docent

Judit Serrano Toldrá. Llicenciada en
comunicació i periodisme.

Objectius

Valorar el propi estil. Identificar els aspectes que millorar en relació amb les habilitats pròpies
de la comunicació assertiva. Posar en marxa mecanismes de desenvolupament de l’assertivitat comunicativa en l’entorn laboral i amb els companys de feina.

Programa del curs

Unitat 1. La comunicació.
Unitat 2. L'assertivitat.
Unitat 3. Posar en pràctica la comunicació assertiva en l'entorn professional.

bottom of page