top of page

Curs d'entendre les diferents cultures per millorar l'atenció amb l'usuari

20 hores lectives

Presentació

Dintre del món sanitari cada cop és més freqüent la diversitat cultural a la qual s'ha d'atendre. Aquesta atenció cal fer-la preservant al màxim les pautes pròpies de comunicació de ciutadans i ciutadanes procedents de llocs tan diversos com el Magreb, països asiàtics, o de l'Amèrica del sud. De la correcta comunicació no tan sols hi depèn la correcta prestació de serveis a l'usuari, sinó també limitar al màxim la tensió al mateix professional de la sanitat.

Docent

Oriol Puig Cepero. Doctorat en Antropología Social UB.

Objectius

Conèixer altres cultures que conviuen a Catalunya i fer una reflexió que permeti comprendre i entendre la
diversitat cultural a l’àmbit de la salut. | Intentar pal·liar les dificultats en la relació entre professionals
sanitaris i persones immigrades. | Entendre i conèixer els aspectes socials i culturals dels països amb
immigració majoritària.

Programa del curs

Unitat 1. Conceptes fonamentals de la immigració.
Unitat 2. Catalunya com a país d’acollida.
Unitat 3. Orígens de la immigració. Aspectes culturals i socials del Marroc i llatinoamericà.
Unitat 4. Orígens de la immigració. Aspectes culturals i socials Aspectes socials i culturals Romanesos i Asiàtics i refugiats.
Unitat 5. Estereotips rumors i perjudicis.

bottom of page