top of page

Curs de contenció en situació de crisi

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

La proliferació de comportaments violents contra els professionals de la sanitat és un fenomen preocupant amb independència de la seva freqüència, ja que es produeixen fets extremadament greus que lesionen valors essencials de la persona tal com la seguretat, la integritat física i moral, la llibertat i l’honor. Aquestes agressions poden produir conseqüències diverses depenent de l’agressor i de les característiques personals de cada víctima i els efectes que se’n deriven poden anar des de la desmotivació i la pèrdua de satisfacció professional, fins l’estrès o els danys físics i psíquics. Per aquest motiu, es fa necessari articular actuacions integrals dirigides a prevenir potencials situacions de conflicte amb els ciutadans en els centres sanitaris i establir plans específics de prevenció i atenció vers ells.

Docent

Judit Serrano Toldrá. Alberto López de la Osa. Javier Nuñez Lorente. Mercedes Godinez Albaladejo.

Objectius

Adquirir formació per tal d’evitar i, si cal, actuar en situacions de crisi. | Assolir els coneixements i habilitats en el maneig de situacions de conflicte amb els usuaris, tan pel que fa a la contenció d’agressions verbals com físiques.

Programa del curs

PROGRAMA DE CONTENCIÓ VERBAL:
Unitat 1. Contenció verbal I.
Pràctica unitat 1. Pràctica unitat 1.
Unitat 2. Contenció verbal II. Gestió del conflicte: Elements pertorbadors i elements facilitadors.
Pràctica unitat 2. Pràctica unitat 2.

PROGRAMA DE CONTENCIÓ VERBAL I FÍSICA:
Unitat 1. Procediment administratiu. Institut Català de la Salut.
Unitat 2.1. Contenció verbal I.
Pràctica unitat 2.1. Pràctica unitat 2.1.
Unitat 2.2. Contenció verbal II. Gestió del conflicte: Elements pertorbadors i elements facilitadors.
Pràctica unitat 2.2. Pràctica unitat 2.2.
Unitat 3. Contenció física.

bottom of page