top of page

Mètode Disc. Identificar personalitats per millorar l'atenció

10 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Mitjançant la Metodologia DISC es pot classificar personis, llocs, equips i organitzacions en 4 perfils bàsics d'acord amb els diferents nivells d'emotivitat i activitat de les personis.
En el Mètode dels colors podem identificar el perfil de la persona, saber que busquen i com interactuar amb elles de manera més assertiva.
Dita herrramienta és un sistema basat en la teoria dels 4 temperaments de Hipócrates i les investigacions de William Moulton Marston de la Universitat d'Harvard en 1928.

AUTOGESTIÓ
Gestió d’emocions. Identificar les emocions i l'efecte que tenen, per tal de gestionar-les adequadament, tot considerant el seu impacte.

Docent

Mercedes Godinez Albadalejo.

Objectius

Analitzar els equips de Treball a partir del comportament, entendre la cultura de l'organització, optimitzar la relació entre els membres del Servei/ ICS, potenciar i acompanyar per a crear sinergies.
Identificar el perfil de l'usuari per a comunicar-me eficaçment amb ell, optimitzar la relació amb homòlegs o serveis transversals.

Programa del curs

Unitat 1. Explicació de la metodologia DISC (dominant, influent, serè i conscienciós).
Unitat 2. Realització del test i explicació gràfica del mètode DISC.
Unitat 3. Adaptació dels estils DISC.
Unitat 4. Aplicació mètode DISC. Role-playing de situacions reals per a implementar.
Unitat 5. Avaluació i conclusió final.

bottom of page