top of page

Pensament estratègic

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

El procés estratègic inclou la formulació i implementació. La planificació estratègica ajuda a coordinar tots dos.
Tanmateix, la planificació estratègica implica trobar els punts d’ anàlisi i la formulació de l'estratègia la connexió d’aquests punts mitjançant el pensament estratègic.
El present curs en modalitat en línia té com a objectiu principal formar a professionals en els coneixements i les habilitats necessaries per desenvolupar un anàlisi estratègic del seu àmbit d’actuació professional posant en valor el suport del propi equip, la direcció i la representació sindical.
Aquest objectiu es relaciona amb l’assoliment de la competència professional de pensament estratègic assignada en el model de competències definit per l’Institut Català de la Salut i per tant en participar en la definició del pla estratègic de la seva unitat organitzativa, del seu departament o equip de treball.

Assoliment
Planificació, organització i priorització. Organitzar i planificar les tasques, pròpies i de l'equip, per assolir les fites definides, en base a les accions a desenvolupar, les prioritats, els temps i recursos disponibles, a fi d'optimitzar-los, assegurant un servei efectiu i de qualitat.

Docent

No s'ha proporcionat informació.

Objectius

Conèixer les eines de planificació estratègica, tant des de la vessant de creació i disseny, fins a la aplicabilitat practica al grup, fent-los en tot moment protagonistes de les mateixes, generant un model de permanent treball en equip.
Analitzar l’abordatge dels problemes i de la consegüent presa de decisions en relació a la planificació del projecte.
Eines per assolir una correcta interrelació entre el projecte, la discrepància i el compromís.
Adquirir coneixement teòrics sobre l’origen i els fonament de l’anàlisi estratègic.

Programa del curs

Unitat 1. Introducció.
Unitat 2. Noves maneres de fer per millorar l'actuació del servei o unitat.
Unitat 3. Participació en el disseny de l'estratègia.
Unitat 4. Presa de decisions i compromis.

bottom of page