top of page

Resolució de conflictes

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Un enfocament inadequat d’un conflicte en la seva gestió i resolució, poden suposar un gran dany per a les persones, fent impossible la convivència entre grups.
No obstant això, quan s'enfoquen de la forma adequada, poden ser una eina afavoridora del creixement personal i grupal, de millora i ens ajudarà a superar els obstacles i a enfortir les nostres relacions tant amb el client intern com amb l’extern.

RELACIÓ
Comunicació i persuasió. Expressar clarament les idees i sentiments propis i, escoltar i entendre les idees, motius, motivacions, interessos, sentiments i preocupacions dels altres.
Argumentar per persuadir i influir en altres persones, grups o entitats de manera que contribueixin a l'assoliment dels objectius.

Docent

Eduard Zomeño Jiménez. Llicenciat en psicologia.

Objectius

Tenir la perspectiva necessària per comprendre què és un conflicte, com podem actuar davant ell i quins mètodes hem de seguir per resoldre-ho.
Entendre els conflictes per abordar la seva resolució.
Reorientar el conflicte cap a una solució eficient.

Programa del curs

Unitat 1. Conceptes bàsics sobre comunicació i percepció davant el conflicte.
Unitat 2. Estratègies de resolució i presa de decisions.
Unitat 3. Establir acords. Com establir acords efectius.
Unitat 4. Gestió de les emocions.

bottom of page