top of page

10 Eines efectives per aprendre a gestionar el temps

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Sovint un dels principals problemes que té qualsevol treballador d'entitats tant públiques com privades és gestionar adequadament el temps traient el màxim profit i, evitant molestes imprevisions que venen derivades de la incorrecta organització de les tasques.
Saber administrar correctament el temps significa que al final del dia obtinguem més de profit d’una manera més planera i optimista.
Al llarg del curs, els participants aniràn descobrint de manera seqüencial totes les eiones fins completar la 10.

Assoliment
Planificació, organització i priorització. Organitzar i planificar les tasques, pròpies i de l'equip, per assolir les fites definides, en base a les accions a desenvolupar, les prioritats, els temps i recursos disponibles, a fi d'optimitzar-los, assegurant un servei efectiu i de qualitat.

Docent

Miracle Pastor. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Central de Barcelona.

Objectius

Conscienciar sobre la necessitat de racionalitzar l´ús del temps per optimitzar el rendiment al lloc de treball. |Conèixer noves eines que ens ajudin a planificar i prioritzar tasques i a gestionar distraccions en el nostre dia a dia.

Programa del curs

Unitat 1. Introducció a la gestió del temps: importància del recurs.
Unitat 2. Conseqüències d'una gestió inadequada del temps.
Unitat 3. El paper de la planificació en la gestió del temps.
Unitat 4. Gestió dels lladres del temps: Optimitzar el meu temps i el dels altres.

bottom of page