top of page

Establir acords. La neuronegociació

12 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Quan llegim la definició de negociació en llibres i diccionaris, podem veure que fa referència a arribar a una conclusió de conveni i pacte. A més, en el nostre dia a dia, com a éssers socials que estem sempre comunicant-nos, moltes vegades sense ser conscients estem negociant en totes les àrees de la nostra vida.
La Neuronegociació ens porta d'alguna forma a vincular-la amb el nostre cervell. El funcionament del cervell com a objecte d'estudi i la metodologia com a camí de l'èxit, són les claus de la Neuronegociació.
L'estudi permet comprendre els factors d'èxit de qualsevol negociació, centrar els arguments en allò què és realment important i comprendre les necessitats en relació amb les emocions i l'ambient en el qual es pot desenvolupar tot el procés negociador. L'objectiu d'aquesta formació és que els participants puguin adquirir l'habilitat d'observador i de comunicador, detectant les emocions contràries a fi de conèixer com saber què dir i quan fer-ho.

Assoliment
Resolució i presa de decisions. Analitzar situacions de manera objectiva, explorar-ne les causes i alternatives de solució, a fi de triar la més adequada per solucionar la situació, considerant els recursos i terminis. Comprendre les relacions causa-efecte.

Docent

Eduard Zomeño Jiménez.

Objectius

Conèixer què és la Neuronegociació i què implica.
Entendre quines són les claus de l’èxit en qualsevol procés comunicatiu que impliqui establir acords.
Aplicar, totes les eines que ens aporta la Neuronegociació.

Programa del curs

Unitat 1. Introducció a la neuronegociació. Què és? Com podem aplicar-la.
Unitat 2. Variables que intervenen i que condicionen la comunicació i la negociació.
Unitat 3. Establir acords. Com establir acords efectius.

bottom of page