top of page

La gestió eficaç del meu equip

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

El treball en equip no és simplement la suma d'aportacions individuals. Requereix prendre consciència; necessita d’unes habilitats i d’unes actituds determinades i demanda el coneixement dels resultats que es desitgen.
Per treballar en equip cal saber generar espais de col·laboració i cooperació i generar sinergies entre l’equip directiu i, entre aquests i els seus equips per tal de millorar l’eficàcia i eficiència de les accions conjuntes i viure un clima laboral harmònic i confortable.
Aquest programa té com a finalitat la generació d’ un espai de reflexió, coneixement i pràctica conjunta per desenvolupar la comunicació i cooperació dels equips de treball. Mitjançant coneixements i tècniques, aplicades a les situacions quotidianes, les persones participants tindran l’oportunitat d’intercanviar idees, experiències i inquietuds sobre la temàtica.

RELACIÓ
Treball en equip i cooperació: Treballar de forma coordinada, integrant la pròpia tasca amb la dels altres. Compartir informació, coneixements i responsabilitats, en benefici l'assoliment dels objectius comuns. Col·laborar de forma constructiva, contribuint al bon clima.

Docent

Miracle Pastor. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Central de Barcelona.

Objectius

Considerar el tipus d’interacció del cap amb la resta de la organització.
Reflexionar sobre com ens relacionem habitualment amb les persones i els equips.
Identificat el tipus de relacions interpersonals i els mecanismes de funcionament dels grups de treball per tal d’afavorir el treball en equip.
Reconèixer i analitzar les habilitats necessàries per millorar la qualitat del treball conjunt.
Fer un pla d'acció o producte aplicable al lloc de treball.

Programa del curs

Unitat 1. El mapa organitzatiu.
Unitat 2. Eficàcia i eficiència en els equips de treball.
Unitat 3. Habilitats per fomentar el bon clima grupal.
Unitat 4. La cohesió de l'equip de treball.

bottom of page