top of page

Mapes mentals. La manera fàcil de prendre decisions

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Els mapes mentals són una eina poderosa per optimitzar els resultats de moltes situacions de la nostra vida professional. En aplicar-los reforcem les habilitats de dirigir projectes, prendre decisions adequades, gestionar el temps de manera més eficient, entre moltes altres aplicacions.
Aquest curs ensenya com elaborar i aplicar els mapes mentals al nostre treball.

Assoliment
Planificació, organització i priorització. Organitzar i planificar les tasques, pròpies i de l'equip, per assolir les fites definides, en base a les accions a desenvolupar, les prioritats, els temps i recursos disponibles, a fi d'optimitzar-los, assegurant un servei efectiu i de qualitat.

Docent

Judit Serrano Toldrá.

Objectius

Elaborar i aplicar mapes mentals i optimitzar resultats.
Conèixer eines que ajudin a prendre decisions adequades.

Programa del curs

Unitat 1. Els mapes mentals en la gestió diària.
Unitat 2. El poder de les paraules i de les imatges.
Unitat 3. Com crear mapes mentals.
Unitat 4. Eines digitals i altres aplicacions professionals.
Unitat 5. Les funcions dels mapes mentals, organització dels processos.

bottom of page