top of page

Comunicació sanitària 2.0. Recerca digital

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

La salut digital o e-salut, ofereix una oportunitat molt singular per fer front a diferents reptes enfortint els diferents sistemes de salut i millorant-ne l’accés, l’eficiència i la qualitat. No obstant, moltes vegades hi ha entrebancs en l’adquisició de les competències per part dels professionals que fan que l’ús de les TIC s’estigui endarrerint. Un d’aquests entrebancs està molt relacionat amb la sobreabundància d’informació que tenim al nostre abast, fet també conegut com infodèmia. El creixement d’aquesta infodèmia es va viure d’una forma dramàtica a la crisis del COVID-19, on un allau d’informació diària (no sempre verídica) va fer que molts “bulos” o fake-news donessin informacions falses i en moltes ocasions molt perjudicials a la població.

AUTOGESTIÓ
Adequació al canvi i flexibilitat: Adequar l’actuació als processos, recursos disponibles i persones que generen les noves situacions i responsabilitats. Incorporar amb facilitat els canvis que es produeixen a l’empresa, així com proposar i impulsar canvis en el seu àmbit.

Docent

No s'ha proporcionat informació.

Objectius

Saber gestionar la informació per a la presa de decisions basada en l’evidència.
Aprofitar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per potenciar la recerca, la producció i la publicació científica 2.0.

Programa del curs

Unitat 1. Introducció a la salut digital.
Unitat 2. Gestió eficaç de la informació científic-sanitària.
Unitat 3. Comunicació sanitària 2.0.
Unitat 4. Creació de contingut digital científic-sanitari.

bottom of page