top of page

Confidencialitat en l'àmbit sanitari

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

L’aprovació de la Llei Orgànica 3/2018 adapta la normativa del nostre país al Reglament Europeu de Protecció de Dades, tot introduint un tractament diferenciat pel que fa a les garanties digitals.
El seu coneixement, la protecció de les dades, i el risc que pot comportar l’incompliment de la normativa, fa especialment necessari el seu coneixement pràctic en l’entorn sanitari. El curs està especialment dissenyat per professionals al servei de l’Institut Català de la Salut.
Igualment s’analitzarà en profunditat la legislació sanitària catalana, en especial, la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica, així com l’actual projecte de Llei d’Eutanàsia.

AUTOGESTIÓ
Adequació al canvi i flexibilitat: Adequar l’actuació als processos, recursos disponibles i persones que generen les noves situacions i responsabilitats. Incorporar amb facilitat els canvis que es produeixen a l’empresa, així com proposar i impulsar canvis en el seu àmbit.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Coneixement del marc normatiu sobre protecció de dades, a la llum de la publicació i entrada en funcionament del reglament comunitari així com de la Llei Orgànica 3/2018.
Analitzar la confidencialitat en l’àmbit sanitari de la normativa d’aplicació actual.
Analitzar les obligacions que la llei estableix, així com les responsabilitats existents pel seu incompliment.
Analitzar de les garanties digitals establertes per la nova Llei Orgànica.

Programa del curs

Unitat 1. Marc normatiu de la protecció de dades.
Unitat 2. La confidencialitat sanitària.
Unitat 3. L'autonomia de la voluntat del pacient.
Unitat 4. La història clínica.
Unitat 5. Confidencialitat - Situacions específiques.

bottom of page