top of page

Les edats sanitàries

12 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

La present acció formativa, estructurada en tres mòduls diferenciats, analitza la relació entre l’edat i el dret a la salut en el nostre sistema sanitari. Quines limitacions imposa l’edat en la prestació i gaudi de les prestacions sanitàries? En quines condicions el ciutadà es considerat un individu plenament autònom per A la presa de decisions sanitàries?
Com hem d’actuar els professionals de la sanitat respecte de determinades situacions que dia rere dia se’ns plantegen a consulta, com ara la presa de decisions del menor madur i el seu abast? o la capacitat de prendre decisions sanitàries, incloses les derivades de la salut sexual i reproductiva?

ASSOLIMENT
Millora i aprenentatge permanents. Estar sempre al dia en la seva professió i, periòdicament, es planteja el què i el com de la seva activitat professional, amb l'objectiu de suggerir i incorporar millores que aportin més valor en les actuacions i processos de treball.

Docent

Manuel Romero Colomé i Miracle Pastor.

Objectius

El primer mòdul analitza el vessant estrictament jurídica en funció del què determina la Llei.
El segon i tercer mòdul se centren en facilitar eines que permetin entendre les diferents situacions i la forma d’actuar davant d’elles.

Programa del curs

Unitat 1. Aspectes jurídics. La capacitat d'actuació plena o limitada a la llum del sistema sanitari a Catalunya.
Unitat 2. Sensibilització ètica. La relació metge - pacient.
Unitat 3. Sensibilització ètica. El pacient gran.
Unitat 4. Sensibilització ètica. El jove i l'adolescent.

bottom of page