top of page

Pràctic història clínica

08 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Us presentem un seminari pràctic sobre la Llei Orgànica 3/2018, que adapta la normativa del nostre país al Reglament Europeu de Protecció de Dades, tot introduint un tractament diferenciat pel que fa a les garanties digitals.
La protecció de les dades, i el risc que pot comportar l’incompliment de la normativa fa especialment necessari el seu coneixement pràctic en l’entorn sanitari. El curs s’ha dissenyat per a professionals al servei de l’Institut Català de la Salut.
El curs es realitza a partir de l’execució de diferents casos pràctics que es concretaran en una breu introducció de coneixement de la matèria i del propi cas pràctic.

ASSOLIMENT
Millora i aprenentatge permanents. Estar sempre al dia en la seva professió i, periòdicament, es planteja el què i el com de la seva activitat professional, amb l'objectiu de suggerir i incorporar millores que aportin més valor en les actuacions i processos de treball.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Coneixement del marc normatiu sobre protecció de dades, a la llum de la publicació i entrada en funcionament del reglament comunitari així com la Llei Orgànica 3/2018 mitjançant l’anàlisi i la resolució de casos pràctics existents.
Anàlisi de la confidencialitat en l’àmbit sanitari de la normativa d’aplicació actual.
Anàlisi de les obligacions que la Llei estableix, així com les responsabilitats existents pel seu incompliment des d’una vessant pràctica.

Programa del curs

Unitat 1. La informació sanitària i el consentiment informat. Definició de consentiment informat. La presa de la decisió informada del pacient.
Unitat 2. La informació del pacient és confidencial. Què passa quan un centre sanitari no protegeix adequadament la informació d'un pacient?
Unitat 3. La història clínica.
Unitat 4. Les decisions al final de la vida.

bottom of page