top of page

Procediment administratiu. Llei 39/2015

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Es tracta d'un curs d'iniciació al coneixement del dret administratiu, fent una especial referència a les modificacions incorporades per la llei 39/2015, combinant les explicacions tècniques amb els casos pràctics.

ASSOLIMENT
Millora i aprenentatge permanents. Estar sempre al dia en la seva professió i, periòdicament, es planteja el què i el com de la seva activitat professional, amb l'objectiu de suggerir i incorporar millores que aportin més valor en les actuacions i processos de treball.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Conèixer el sistema sanitari català i les normes que el regulen.
Saber què són els drets d’informació del pacient.
Conèixer aspectes relatius a la salut comunitària.
Conèixer en profunditat la protecció de dades ( Reglament Europeu i Llei Orgànica 3/2018, així com les lleis d’autonomia del pacient (Ley 41/2002 i Llei 21/2000).
Conèixer les bases del finançament sanitari a Catalunya.
Apropar-se al sistema sanitari comparat dels països que ens envolten.

Programa del curs

Unitat 1. Introducció al model sanitari Català.
Unitat 2. Els drets i deures del sistema sanitari Català.
Unitat 3. El pla de salut de Catalunya.
Unitat 4. El pressupost sanitari de la generalitat de Catalunya.
Unitat 5. El dret sanitari comparat.

bottom of page