top of page

Apectes Jurídics i ètics de la llei de l'eutanàsia

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

La publicació de la Llei orgànica 3/2021 de 24 de març de regulació de l’eutanàsia, ha convertit a l’estat espanyol en un dels pocs països que té regulat un dret individual llargament demandat per la majoria de la societat. Cal ara, adquirir les competències tècniques i el coneixement jurídic per fer efectiu el necessari acompanyament als professionals de la salut que han de fer efectiu el compliment d’aquesta Llei.

En tot allò que fa referència al procés sanitari del fi de la vida, es barregen diferents aspectes : els estrictament jurídics que passen pel coneixement exhaustiu de la Llei i la seva correcta aplicació; els principis bioètics; les habilitats i conductes que cal tenir presents en el tractament del malalt i el seu entorn pròxim; les bases d’una bona comunicació terapèutica i les tècniques de higiene mental i emocional dels professionals que atenen el fi de la vida.
Aquesta acció formativa s’endinsa en la regulació bioètica i jurídica del dret individual, i enfoca, en profunditat, la mirada en la situació dels professionals sanitaris davant d’aquest nou repte.

Docent

Manuel Romero Colomé i Miracle Pastor.

Objectius

Conèixer el marc normatiu de la sanitat al nostre país pel que fa el final de la vida, des del punt de vista del pacient, com dels familiars, com del propi professional sanitari.
Conèixer en profunditat la nova normativa del dret a l’eutanàsia, així com la resolució de dubtes que l’aplicació del nou dret individual pugui generar.
Generar eines que permetin als professionals sanitaris adquirir les habilitats necessàries per donar suport en el procés del final de la vida, tant als pacients com al seu entorn pròxim.

Programa del curs

Unitat 1. Antecedents jurídics i normatius de la sanitat en relació amb la ètica sanitària.
Unitat 2. La nova regulació de l'eutanàsia.
Unitat 3. El professional sanitari enfront del repte del final de la vida.
Unitat 4. Habilitats i conductes d'acompanyament i suport emocional.
Unitat 5. La contenció i la higiene emocional.

bottom of page