top of page

Bioètica. Drets i deures

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Cada vegada més la bioètica va guanyant pes en les relacions entre el conjunt de la sanitat pública o privada i el pacient.
Tot i que la bioètica ha trigat a entrar en la Medicina familiar i l’atenció primària de salut, la bioètica en aquest àmbit és un fet contrastat. I és que la bioètica no neix només pels especialistes en l’àmbit hospitalari, sinó que és per a tots els professionals interessats a justificar de manera raonada i crítica les seves decisions.

ASSOLIMENT
Millora i aprenentatge permanents. Estar sempre al dia en la seva professió i, periòdicament, es planteja el què i el com de la seva activitat professional, amb l'objectiu de suggerir i incorporar millores que aportin més valor en les actuacions i processos de treball.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Introduir als alumnes en els conceptes fonamentals, i els principis generals que sustenten la bioètica.
Anàlisi de la normativa general d’autonomia de la voluntat dels pacients tant de caràcter europeu, català i de l’estat espanyol.
Analitzar des del punt de vista de casos pràctics tots els coneixements que al llarg del curs es van explicant.

Programa del curs

Unitat 1. Introducció als conceptes fonamentals de la bioètica.
Unitat 2. Marc ètic del consentiment informat.
Unitat 3. La intimitat del pacient.
Unitat 4. La història clínica com a eina protectora del pacient i del professional sanitari.
Unitat 5. Altres qüestions.

bottom of page