top of page

Igualtat efectiva d'homes i dones i erradicació d la violència masclista en l'àmbit sanitari

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

La llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, així com la ja prèviament aprovada en
el 2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, són dos elements claus per
aconseguir la plena igualtat i el tracte igualitari, així com establir tots els mecanismes que permetin a la
dona actuar en un pla d'absoluta igualtat. El coneixement exhaustiu d'ambdues lleis, que són expressió del desenvolupament de l'estatut d'autonomia de Catalunya, així com l'obtenció de tècniques i activitats per tal de posar-les en pràctica en el lloc de feina, i més concretament en l'àmbit sanitari és el motiu i la raó de ser d'aquest curs.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.
Yolanda Panisel.lo. Psicòloga Clínica. Col·legiada per COPC i per COPSIA.

Objectius

Treballar conceptes clau en Igualtat.
Trencar amb estereotips i rols de gènere.
Donar a conèixer la normativa vigent.
Identificar les situacions susceptibles de risc.
Conèixer que és un Pla d’Igualtat.
Fomentar la coeducació en la igualtat real d’oportunitats.
Posada en pràctica del llenguatge no sexista.

Programa del curs

Unitat 1. Normativa jurídica i jurisprudència.
Unitat 2. De què parlem quan parlem d'igualtat d'oportunitats. Marc normatiu de referència.
Unitat 3. L'aplicació pràctica de la llei d'igualtat en l'àmbit laboral.

bottom of page