Contingut multimèdia a la vostra disposició.

Vols accedir als nostres cursos?

MODALITAT EN LÍNIA

CURS DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ SANITARIA

Es tracta d’un curs on s’analitza amb profunditat la realitat del sistema sanitari públic al nostre país, combinant les explicacions tècniques amb els casos pràctics i parant especial atenció a la realitat catalana vers els sistemes dels països que ens envolten

SURIÑA ASSESSORS

MODALITAT EN LÍNIA

CURS AUGMENTA LA TEVA EFECTIVITAT

Aquest curs potencia l'adquisició i desenvolupament d'una manera de treball focalitzat i proactiu: basat en objectius, prioritats i gestió efectiva de les relacions. Va dirigit a professionals interessats en millorar la seva eficàcia i eficiència en el dia a dia, per aconseguir els seus objectius i maximitzar els seus resultats.

SURIÑA ASSESSORS

MODALITAT EN LÍNIA

CURS DE CONFIDENCIALITAT EN L'ÀMBIT SANITARI

El curs està especialment dissenyat per professionals al servei de l’Institut Català de la Salut. S’analitzarà en profunditat la legislació sanitària catalana , llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica.

SURIÑA ASSESSORS

MODALITAT EN LÍNIA

CURS D'EINES PER POTENCIAR EL LIDERATGE EN COMANDAMENTS

En tots els equips de treball, es produeixen canvis a causa de les diferents fases de desenvolupament per les que passen, per això, és molt important identificar els nostres estils de lideratge i les nostres àrees de millora personal i professional per exercir el lideratge de manera fluida i eficaç. Conèixer-nos i entendre'ns més bé a nosaltres mateixos és un primer pas per generar relacions personals millors i relacions d'equip més productives. Aquesta formació s'ofereix per millorar les competències de lideratge i de gestió d'equips dels comandaments intermedis de professionals de l’Institut Català de la Salut.

SURIÑA ASSESSORS

MODALITAT EN LÍNIA

CURS D'ENTENDRE LES DIFERENTS CULTURES PER MILLORAR L'ATENCIÓ AMB L'USUARI

Es tracta d’un curs on s’analitza amb profunditat la realitat del sistema sanitari públic al nostre país, combinant les explicacions tècniques amb els casos pràctics i parant especial atenció a la realitat catalana vers els sistemes dels països que ens envolten

SURIÑA ASSESSORS

MODALITAT EN LÍNIA

CURS D’IGUALTAT EFECTIVA D’HOMES I DONES I ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA A L’ÀMBIT SANITARI.

El Parlament de Catalunya ha aprovat diferents lleis per tal d'aconseguir la plena igualtat entre homes i dones en els diferents aspectes i activitats social, laboral i familiar. Així la llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, així com la ja prèviament aprovada en el 2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, són dos elements claus per una banda aconseguir la plena igualtat i tracte igualitari, així com establir tots els mecanismes que permetin a la dona actuar en un pla d'absoluta igualtat.
El coneixement exhaustiu d'ambdues lleis, que són expressió del desenvolupament de l'estatut d'autonomia de Catalunya, així com l'obtenció de tècniques i activitats per tal de posar-les en practica en el lloc de feina, i més concretament en l'àmbit sanitari és el motiu i la raó de ser d'aquest curs.

SURIÑA ASSESSORS

Usuari: demo

Pasword: demo1

BULLETJOURNAL
 • 01/

  Els nostres cursos

  El material didàctic dels nostres cursos està dissenyat exclusivament pel nostre equip docent. 

 • 02/

  Ens tens a la teva disposció per a qualsevol consulta.

  Estem a la vostra disposició mitjançant el nostre correu surinya@surinya.com, telèfon 934593067 o xat en directe.

 • 03/

  Què és el Club Suriña

  Mantén a tus visitantes actualizados. ¿Quieres personalizar este contenido? Simplemente agrega tus imágenes, texto y enlaces, o conéctate a los datos de tu colección.