top of page

Curs d'entendre les diferents cultures per millorar l'atenció amb l'usuari

20 hores lectives

Presentació

Dintre del món sanitari cada cop és més freqüent la diversitat cultural a la qual s'ha d'atendre. Aquesta atenció cal fer-la preservant al màxim les pautes pròpies de comunicació de ciutadans i ciutadanes procedents de llocs tan diversos com el Magreb, països asiàtics, o de l'Amèrica del sud. De la correcta comunicació no tan sols hi depèn la correcta prestació de serveis a l'usuari, sinó també limitar al màxim la tensió al mateix professional de la sanitat.

Docent

Oriol Puig Cepero. Doctorat en Antropología Social UB.

Oriol Puig Cepero. Doctorat en Antropología Social UB.

Objectius

Conèixer altres cultures que conviuen a Catalunya i fer una reflexió que permeti comprendre i entendre la
diversitat cultural a l’àmbit de la salut. | Intentar pal·liar les dificultats en la relació entre professionals
sanitaris i persones immigrades. | Entendre i conèixer els aspectes socials i culturals dels països amb
immigració majoritària.

Programa

Altres formacions

Unitat 1. Conceptes fonamentals de la immigració.
Unitat 2. Catalunya com a país d’acollida.
Unitat 3. Orígens de la immigració. Aspectes culturals i socials del Marroc i llatinoamericà.
Unitat 4. Orígens de la immigració. Aspectes culturals i socials Aspectes socials i culturals Romanesos i Asiàtics i refugiats.
Unitat 5. Estereotips rumors i perjudicis.

bottom of page