top of page

Curs d'igualtat efectiva d'homes i dones i erradicació d la violència masclista en l'àmbit sanitari

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

La llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, així com la ja prèviament aprovada en
el 2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, són dos elements claus per
aconseguir la plena igualtat i el tracte igualitari, així com establir tots els mecanismes que permetin a la
dona actuar en un pla d'absoluta igualtat. El coneixement exhaustiu d'ambdues lleis, que són expressió del desenvolupament de l'estatut d'autonomia de Catalunya, així com l'obtenció de tècniques i activitats per tal de posar-les en pràctica en el lloc de feina, i més concretament en l'àmbit sanitari és el motiu i la raó de ser d'aquest curs.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.
Yolanda Panisel.lo. Psicòloga Clínica. Col·legiada per COPC i per COPSIA

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.
Yolanda Panisel.lo. Psicòloga Clínica. Col·legiada per COPC i per COPSIA

Objectius

Treballar conceptes clau en Igualtat. | Trencar amb estereotips i rols de gènere. | Donar a conèixer la
normativa vigent. | Identificar les situacions susceptibles de risc. | Conèixer que és un Pla d’Igualtat. |
Fomentar la coeducació en la igualtat real d’oportunitats. | Posada en pràctica del llenguatge no sexista

Programa

Altres formacions

bottom of page