top of page

Curs de confidencialitat en l'àmbit sanitari

20 hores lectives

Presentació

L’aprovació de la Llei Orgànica 3/2018 adapta la normativa del nostre país al Reglament Europeu de
Protecció de Dades, tot introduint un tractament diferenciat pel que fa a les garanties digitals.
El seu coneixement, la protecció de les dades, i el risc que pot comportar l’incompliment de la normativa, fa especialment necessari el seu coneixement pràctic en l’entorn sanitari. El curs està especialment mdissenyat per professionals al servei de l’Institut Català de la Salut. Igualment s’analitzarà en profunditat la legislació sanitària catalana, en especial, la Llei21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent a la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica, així com l’actual projecte de Llei d’eutanàsia.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Coneixement del marc normatiu sobre protecció de dades, a la llum de la publicació i entrada en funcionament
del reglament comunitari així com de la Llei Orgànica 3/2018. | Analitzar la confidencialitat en l’àmbit sanitari
de la normativa d’aplicació actual. | Analitzar les obligacions que la llei estableix, així com les responsabilitats
existents pel seu incompliment. | Analitzar de les garanties digitals establertes per la nova Llei Orgànica.

Programa

Altres formacions

U1. Marc Normatiu de la protecció de dades.
U2. La confidencialitat sanitària.
U3. La autonomia de la voluntat del pacient.
U4. La història clínica.
U5. Confidencialitat. Situacions específiques.

bottom of page