top of page

Curs de Gestió i Organització del sistema sanitari

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Es tracta d’un curs on s’analitza en profunditat la realitat del sistema sanitari públic del nostre país, combinant les explicacions tècniques amb els casos pràctics i parant especial atenció a la realitat catalana vers els sistemes dels països que ens envolten.

Docent

Manuel Romero Colomé

Manuel Romero Colomé

Objectius

Conèixer el sistema sanitari català i les normes que el regulen.| Saber què són els drets d’informació del pacient. | Conèixer aspectes relatius a la salut comunitària.

Programa

Altres formacions

Unitat 1. Introducció al model sanitari català.
Unitat 2. Els drets i deures del sistema sanitari català.
Unitat 3. El pla de Salut de Catalunya.
Unitat 4. el pressupost sanitari de la Generalitat de Catalunya.
Unitat 5. Dret sanitari comparat.

bottom of page