top of page

Curs de novetats en el procediment administratiu. LLei 39-40

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

Es tracta d'un curs d'iniciació al coneixement del dret
administratiu, fent una especial referència a les
modificacions incorporades per la llei 39/2015,
combinant les explicacions tècniques amb els casos
pràctics.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Conèixer els principis bàsics del funcionament del nostre dret administratiu. | Parar especial atenció en les
diferencies introduïdes per la nova legislació en dret administratiu, llei 39/2015 de Procediment Administratiu
Comú, i la llei 40/2015, de Règim Jurídic del Sector Públic. | Aplicar la normativa administrativa en diferents
supòsits pràctics.

Programa

Altres formacions

bottom of page