top of page

Curs de Sistemes de garanties de transparència i bon govern al dret a l'accés a la informació pública

20 hores lectives

VIDEO PROMOCIÓ

Presentació

En els darrers anys s'ha produït una allau de la normativa en matèria de transparència, àmbit d'incidència fonamental en la gestió de la informació. La Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula les obligacions de publicitat activa (portals de transparència) i el dret d'accés a la informació pública. L'Institut Català de la Salut, així com el conjunt del sistema sanitari, han esmerçat esforços per fer efectiu aquest dret del ciutadà.

Docent

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Manuel Romero i Colomé. Llicenciat en Dret. Professor col·laborador de la UB.

Objectius

Aquest curs, analitza la normativa d'aplicació de la transparència obligada a les administracions públiques a Catalunya, fent una especial referència al sector sanitari.

Programa

Altres formacions

bottom of page