top of page

 

Cursos subvencionats pel Consorci de Formació Continua de Catalunya. Formació adreçada a treballadors en règim general i autònoms.

 

 

 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÉRICA. FULLS DE CÀLCUL NIVELL MITJÀ (ACTIC/C6)

 

15T03025 CODI GRUP A.F: 15T03 CODI AMPLIAT:025     

 

Durada | 30h. Modalitat: Teleformació:

 

DATES: 29 desembre 2015 al 29 de febrer 2016

 

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ NUMÉRICA. FULLS DE CÀLCUL NIVELL AVANÇAT (ACTIC/C6)

 

15T03026 CODI GRUP A.F: 15T03 CODI AMPLIAT:026

 

No participants: 14 Durada | 30h. Modalitat: Teleformació:

 

DATES: 8 de març de 2016 al 29 d’abril 2016

TRACTAMENT DE LES DADES. NIVELL AVANÇAT (ACTIC/C7)

 

15T03027 CODI GRUP A.F: 15T03 CODI AMPLIAT:027

 

Nº participants: 15  Durada | 30h. Modalitat: Teleformació:

 

DATES: 1 de febrer 2016 al 25 de març 2016

Gestió de projectes amb PROJECT MANAGER (ACTIC/C7)

 

15T03001 CODI GRUP A.F: 15T03 CODI AMPLIAT:001

 

Nº participants: 15  Durada | 50h. Modalitat: Teleformació:

 

DATES: 8 de febrer 2016 al 29 d’abril 2016

bottom of page