top of page

CONTRACTES DE FORMACIÓ

 

EL CONTRACTE AMB MÉS AVANTATGES PER A LES EMPRESES I ELS TREBALLADORS 

El contracte per a la formació i l'aprenentatge segueix sent en 2016 la modalitat que permet a les empreses adquirir nou talent per formar-ho segons les seves necessitats, i al treballador accedir a un mercat laboral cada vegada més competitiu.

 

Amb aquest contracte es permet  l'aprenentatge de les competències necessàries per exercir un ofici amb el treball pràctic i efectiu en l'empresa.

Des de gener de 2016 la llei estableix que la formació del contracte per a la formació i l'aprenentatge s'imparteixi de manera presencial o online.

 

La formació del contracte de formació en 2016 ha d'estar vinculada a un certificat de professionalitat o a un títol oficial de Formació Professional, i també pot incloure continguts complementaris segons les necessitats de l'empresa. 

 

A Suriña Assessors estem homologats per el servicio publico de empleo estatal per impartir la formació derivada dels contractes de formació.

ADGG0208 Activitats administratives en la relació amb el client.

bottom of page